Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

cass
cass
3444 791e 500
Reposted fromfelicka felicka viamillys millys

December 04 2014

cass
tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o2_500.gif (500×250)tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o1_500.gif (500×250) Me, every time I try to study
Reposted frompapaja papaja viaucieknijmi ucieknijmi
cass
6668 d6a6 500
Reposted frombaniaczello baniaczello viaucieknijmi ucieknijmi

November 25 2014

cass

November 20 2014

9216 e0a0 500
Reposted fromenidcoleslaw enidcoleslaw viamajkey majkey
cass
6065 d580
Reposted fromdevilplease devilplease viazapachsiana zapachsiana

November 18 2014

cass
cass

November 17 2014

2074 0d8e 500

aghostinthisroom:

Mike Duce is me. I am Mike Duce

Reposted fromdayumlucas dayumlucas viaplaydirty playdirty
cass
1572 242f
cass
8617 5904

November 13 2014

cass

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunmadebeds unmadebeds

October 29 2014

cass
cass
9726 87b9
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaseksgrupowy seksgrupowy
cass
2505 5c0c 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKlauudia Klauudia
cass
8021 db12 500
Reposted fromhomczi homczi viazapachsiana zapachsiana
cass
2551 bf1d 500
Reposted fromInnominate Innominate viaucieknijmi ucieknijmi

October 12 2014

cass
4360 852a 500
Nigdy nie wiesz, co cię w życiu spotka. Dziś jestem szczęśliwa, mam fajnego faceta, mężczyźni się za mną oglądają, dużo gram, ale za chwilę wszystko może się zawalić i będę palce gryźć. Boję się trochę tej starości. Boję się umierania... Bardzo się boję. Wiem, że śmierć jest nieunikniona, całe życie się z nią oswajamy. Ale może dlatego, że mam rodzinę, nie potrafię pogodzić się z myślą, że ktoś będzie po mnie płakał. Ja umieram i mam święty spokój, ale po mnie zostaje żal matki czy rozpacz dziecka. To jest irracjonalne, ale często myślę o tym, jak bardzo skaleczyłabym swoje dzieci, gdybym przedwcześnie umarła. One już nigdy nie byłyby tymi samymi beztroskimi, pogodnymi dziećmi co teraz. Czuję się wtedy strasznie. Dlatego w skrytości liczę na to, że zostanę leciwą babcią wielkiej rodziny, choleryczną i temperamentną, ale też pogodną i rezolutną, która wszystkim pomaga, opiekuje się wszystkimi i ich wspiera. (źródło
Anna Przybylska (ur. 26 grudnia 1978 w Gdyni, zm. 5 października 2014 tamże)
Reposted fromjozefspace jozefspace viaufufufufuf ufufufufuf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl